Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB Reljef – veržli ir inovatyvi statybos, gerbūvio darbų bei infrastruktūros įrengimo įmonė.

Mūsų vizija – padaryti mus supančią aplinką patogią ir jaukią, dirbant išvien su gamta.

Mūsų tikslas – suteikti klientui aukščiausios kokybės paslaugas, išlaikant optimalų kainos ir kokybės santykį visada atsižvelgiant į užsakovo interesus. Pateikti užsakovui pilną projekto įgyvendinimo viziją, nuo idėjos iki galutinio produkto, išaiškinti darbų eigą ir suderinus su užsakovu tuos darbus atlikti.

Siekdami savo tikslų įsipareigojame:
• klientų užsakymus atlikti laiku, kokybiškai ir laikantis nustatytų technologinių ir saugumo reikalavimų;
• garantuoti, kad paslaugos ir produktai, vykdoma veikla atitinka taikomus įstatymus ir kitus reikalavimus;
• vykdant veiklą atsižvelgti į taršos prevencijos principus ir taikant gerąsias praktikas valdyti aplinkosaugos aspektus;
• užtikrinti saugią darbo aplinką, siekiant užkirsti kelią susirgimams ir traumoms, pašalinant DSS pavojus ir rizikas;
• Konsultuoti darbuotojus DSS klausimais ir atsižvelgti į darbuotojų pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos gerinimo;
• nuolatos gerinti kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą didinant jos veiksmingumą;
• orientuodamasi į klientų ir rinkos poreikius, įmonės strategiją, politiką nustatyti tikslus ir uždavinius, bei nuolat analizuoti, kaip veiklos rezultatai atitinka kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimus.

Direktorius Tadas Jarošius

2021-01-25