Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB Reljef – veržli ir inovatyvi statybos, gerbūvio darbų bei infrastruktūros įrengimo įmonė.

Mūsų misija – padaryti mus supančią aplinką patogią ir jaukią, dirbant išvien su gamta.

Mūsų tikslas – saugant gamtinę aplinką ir užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą, suteikti klientui aukščiausios kokybės paslaugas bei optimalų kainos ir kokybės santykį, atsižvelgiant į užsakovo interesus. Pateikti klientui pilną projekto įgyvendinimo viziją, nuo idėjos iki galutinio produkto, išaiškinti darbų eigą ir suderinus su užsakovu tuos darbus atlikti.

Siekdami savo tikslų įsipareigojame:
• tobulinti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumą pagal standartų LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir  ISO 45001:2018 reikalavimus;
• klientų užsakymus atlikti laiku, kokybiškai ir laikantis nustatytų technologinių ir saugumo reikalavimų;
• kontroliuoti statybos darbų priežiūrą, jų kokybę visose proceso eigos stadijose;
• garantuoti, kad paslaugos ir produktai, vykdoma veikla atitinka taikomus įstatymus ir kitus reikalavimus;
• vykdant veiklą atsižvelgti į taršos prevencijos principus ir taikant gerąsias praktikas valdyti aplinkosaugos aspektus;
• vykdyti darbus, turint reikalingus leidimus, patvirtintas kvalifikacijas ir tinkamą įrangą;
• skatinti ekologinį tvarumą per atliekų mažinimą, pakartotinio panaudojimo ir rūšiavimo praktikų įgyvendinimą;
• orientuodamasi į klientų ir rinkos poreikius, įmonės strategiją, politiką, nustatyti tikslus ir uždavinius, bei nuolat analizuoti, kaip veiklos rezultatai atitinka kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimus;
• užtikrinti adekvačius resursus kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimui, palaikymui ir nuolatiniam jos tobulinimui;
• užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką, suteikiant jiems reikiamas darbo apsaugos priemones, konsultuoti darbuotojus DSS klausimais ir atsižvelgti į darbuotojų pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos gerinimo;
• konsultuoti darbuotojus DSS klausimais ir atsižvelgti į darbuotojų pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos   gerinimo;
• organizuojant mokymus, kelti darbuotojų kompetenciją bei motyvacijos stiprinimą, skatinti žinių, patyrimų dalijimosi praktiką bei atvirai diskutuoti apie problemas ir rezultatus;
• aprūpinti žmones įvairiais resursais, mokyti ir suteikti jiems veiksmų laisvę su tam tikromis pareigomis ir atsakomybe.

Šių siekių įgyvendinimui įdiegėme ir nuolat tobuliname integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalavimus. Integruota vadybos politika yra nuolat peržiūrima, prieinama visoms suinteresuotoms šalims, ji žinoma ir suprantama visiems darbuotojams.

Generalinis direktorius    Tadas Jarošius

2023 m. balandžio 27 d.