Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB Reljef – veržli ir inovatyvi statybos, gerbūvio darbų bei infrastruktūros įrengimo įmonė.

Mūsų vizija – padaryti mus supančią aplinką patogią ir jaukią, dirbant išvien su gamta.

Mūsų tikslas – suteikti klientui aukščiausios kokybės paslaugas, išlaikant optimalų kainos ir kokybės santykį visada atsižvelgiant į užsakovo interesus. Pateikti užsakovui pilną projekto įgyvendinimo viziją, nuo idėjos iki galutinio produkto, išaiškinti darbų eigą ir suderinus su užsakovu tuos darbus atlikti.

Siekdami savo tikslų įsipareigojame:

  • klientų užsakymus atlikti laiku, kokybiškai ir laikantis nustatytų technologinių ir saugumo reikalavimų;
  • garantuoti, kad paslaugos ir produktai, vykdoma veikla atitinka taikomus įstatymus ir kitus reikalavimus;
  • vykdant veiklą atsižvelgti į taršos prevencijos principus ir taikant gerąsias praktikas valdyti aplinkosaugos aspektus;
  • vykdyti darbus, turint reikalingus leidimus, patvirtintas kvalifikacijas ir tinkamą įrangą;
  • skatinti ekologinį tvarumą per atliekų mažinimą, pakartotinio panaudojimo ir rūšiavimo praktikų įgyvendinimą;
  • orientuodamasi į klientų ir rinkos poreikius, įmonės strategiją, politiką, nustatyti tikslus ir uždavinius, bei nuolat analizuoti, kaip veiklos rezultatai atitinka kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimus.
  • užtikrinti adekvačius resursus kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimui, palaikymui ir nuolatiniam jos tobulinimui;
  • konsultuoti darbuotojus DSS klausimais ir atsižvelgti į darbuotojų pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos gerinimo;
  • kelti darbuotojų kompetenciją skatindami žinių dalijimosi praktiką, organizuodami mokymus ir per motyvacijos stiprinimą.

Direktorius Tadas Jarošius

2022-02-24